Szerződési feltételek

I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Az eladó és a webáruház üzemeltetője:

TIERRA VERDE s.r.o., (Kft.)
A társaság a 58245/C betétszám alatt

van bejegyezve a Brno-i Kerületi Bíróság cégjegyzékében,
székhely: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno,

Cégjegyzékszám: 282 80 725, Adóazonosító szám: CZ28280725,

Martin Dokoupil, Tibor Schätzel és Jan Čillík képviseletében (a vállalat ügyvezetői)

Pénzforgalmi intézmény: Fio banka, a.s.
Bankszámla szám: 2401988098/2010
Egyedi azonosító szám: 9214001552
IBAN: CZ5420100000002401988098
SWIFT: FIOBCZPPXXX

Kapcsolatfelvétel:

 • Telefon: +421 904 468 865
 • E-mail: info@tierraverde.hu

Kézbesítési cím CZ: Vintrovna 482/5D, 664 41 Popůvky, Czech republic
HU: EXPANDECO – TIERRAVERDE, FLK - Magyar Posta, Sikátorpuszta Hrsz.: 5453/18, Fót 2151, Hungary

Az ügyfelekkel való kommunikációra szánt idő: munkanapokon 7:30 – 15:00

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek a szerződő felek (mi, mint eladó és Ön, mint vevő) között fennálló jogokat és kötelességeket szabályozzák a szerződő felek között megkötött adásvételi szerződés alapján. Az adásvételi szerződést távúton kötik online rendelés útján vagy e-mailben jön létre. Az adásvételi szerződés tárgya az áruk értékesítése a tierraverde.hu címen található online áruházunkon keresztül

A vevő lehet fogyasztó (a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és Tanács 2011/83/EU irányelvével összhangban: azon természetes személyek, akik saját szakmájuk, üzleti tevékenységük vagy foglalkozásuk körén kívül eső területen járnak el) vagy kereskedő (aki önállóan saját számlájára és felelősségére jövedelemszerző tevékenységet rendszeres jelleggel folytat kereskedelmi vagy hasonló módon nyereségszerzés céljából.) Fogyasztóvédelmi szempontból kereskedőnek számít minden olyan személy, aki ezen irányelv hatálya alá tartozó szerződések vonatkozásában kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el, ideértve bármely olyan személyt, aki a kereskedő nevében jár el.)

Nagykereskedők számára az eladó a specializált tierraverde.eco webáruházat üzemeltet i. A bővebb tájékoztatást megtalálja a tierraverde.hu/legyen-a-tierra-verde-partnere.

Az eladó a tierraverde.hu webáruházon keresztül vásárolt árukat kizárólag Magyarország területén szállítja.

Az Általános Szerződési Feltételek, amelynek a Panasztételi eljárás is (lásd az alábbiakat) a szerves részét képezi, az adásvételi szerződés szerves részét képezi. A megrendelés elküldésével a vevő megerősíti, hogy elolvasta az Általános Szerződési Feltételeket és azokkal teljes mértékben egyetért.

Ha az adásvételi szerződés bármely rendelkezése érvénytelenné válik, ez a módosítás nem érinti a többi rendelkezés érvénytelenségét vagy joghatályát. Az érvénytelen rendelkezés helyett a Cseh Köztársaság általánosan kötelező érvényű jogszabályozásainak rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyek a szerződő felek kölcsönös kapcsolatainak kérdését szabályozzák. Ezzel a jogválasztással azonban a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17 -i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke értelmében (a továbbiakban: Róma I.) a felhasználó fogyasztó nem fosztható meg attól a védelemtől, amit a szokásos tartózkodási helye szerinti ország vonatkozó jogszabályainak a rendelkezései biztosítanak a Róma I. 6. cikk (2) bekezdés értelmében. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden megtesznek egyéb rendelkezések elfogadásának az érdekében, amelyek tartalma és jellege a leginkább megfelelnek az eredeti rendelkezéseknek.

III. ÁRURENDELÉSEK ÉS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK A MÓDJA

Webáruházunkban a vevő vásárolhat:

 • regisztráció nélkül, egyszeri megrendelő űrlap útján
 • korábbi regisztráció és bejelentkezés után felhasználónévvel és jelszóval egyszerűsített megrendelés útján egy felhasználói fiókon keresztül, anélkül, hogy újra meg kellene adnia az adatait. A vevő tudomásul veszi, hogy az ügyfélfiók állandó jelleggel nem elérhető, különös tekintettel az eladó hardver- és szoftverberendezésének szükséges karbantartására, esetleg egy harmadik fél által hardverének és szoftverének szükséges karbantartására. A vevő nem jogosult harmadik személy számára lehetővé tenni ügyfélfiókja használatát. A regisztrált ügyfél bármikor lemondhatja a regisztrációját az info@tierraverde.hu címre küldött e-mailben.

A regisztrált ügyfelek számára az eladó különleges promóciókat, kedvezményes árlistát és egyéb előnyös vásárlási feltételeket készít.

A vevő az adásvételi szerződés megkötése során beleegyezik a távközlési eszközök használatába. A vevő által kommunikációs eszközök igénybevételéből keletkező költségek a távúton kötendő adásvételi szerződés megkötése során (internetkapcsolat költségei, telefonbeszélgetés költségei) a vevőt terhelik. Ezen költségek nem különböznek az alapdíjtól.

A megrendeléskor a vevő kiválasztja az árut, az áruk mennyiségét, kitölti az elektronikus megrendelő űrlapon a szükséges elérhetőségeket (ha nincs bejelentkezve a felhasználói fiókjába vagy nem állította be), a szállítás módját, a fizetés módját, megerősíti a beleegyezést és elolvassa a jelen szerződési feltételeket. Az árucikkek rendelése során a vevő köteles a pontos és valós adatait feltüntetni.

A rendelés elküldését megelőzően a vevőnek lehetőségében áll a rendelésében feltüntetett adatok ellenőrzése és módosítása. A vevő a megfelelő gombra kattintva az eladónak elküldi a megrendelést. A rendelésben feltüntetett adatokat az eladó valós adatoknak tekinti. A rendelés érvényességének a feltételei a kötelező adatok kitöltése rendelési űrlapon és a vevő visszaigazolása arról, hogy ezen szerződési feltételeket elolvasta.

A megrendelés kézhezvétele után az eladó haladéktalanul elküldi a vevőnek a rendelés átvételéről szóló visszaigazolást a vevő által a rendeléskor megadott e-mail címére. Az adásvételi szerződés megkötöttnek tekinthető a „RENDELÉS ELKÜLDÉSE“ gombra való kattintással, erről a vevőt a megrendelés beérkezéséről szóló visszaigazolással értesítik.

Az adásvételi szerződés megkötésével az eladó köteles az árut a vevőnek leszállítani, és lehetővé tenni számára, hogy az áru tulajdonjogát megszerezze, a vevő köteles átvenni az árut és megfizetni az eladónak a vételárat. Az adásvételi szerződést határozott időre kötik, mindaddig, amíg a két fél ebből fakadó kötelezettségei megfelelően teljesülnek.

A rendelés jellegétől (árumennyiség, vételár, becsült szállítási költségek) függően az eladónak mindig joga van a vevőtől a rendelés további megerősítését kérni (például írásban vagy telefonon), továbbá jogosult felkérni a vevőt, hogy az általa kiválasztott árut érintő adatokat pontosítsa.

Az eladó által elfogadott összes rendelés a vevőre nézve kötelező érvényű. A vevő mindaddig lemondhatja a rendelést, amíg a vevő értesítést nem kap a rendelés kézhezvételéről az eladó részéről. A vevő e-mailben lemondhatja a rendelést az eladó által a jelen Szerződési Feltételekben megadott e-mail címen.

IV. A VÉTELÁR ÉS A FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az árucikkekről szóló információk, beleértve az egyes árucikkek árai és az egyes árucikkek lényeges tulajdonságai a webáruház kínálatában vannak feltüntetve. Az áru eladási ára az eladó webáruházának a weboldalán van feltüntetve az ÁFA-val együtt, nem tartalmazza a szállítási költségeket, az utánvétet vagy bármely egyéb díjat, amelyet a teljes ár tartalmazhat. A végső árat, beleértve a költségeket is, amelyeket a vevők kötelesek megfizetni, a kötelező érvényű megrendelés elküldése előtt összesítik. A számla (számviteli bizonylat az áru megvételéről) a vevőnek elektronikusan lesz elküldve a megrendelésben megadott e-mail címre vagy a küldeményhez csatolják. A számla jótállási nyilatkozatként és bizonyos esetekben szállítólevélként is szolgál. A szerződési feltételek megerősítésével a vevő beleegyezik a számlák és a számviteli bizonylatok elektronikus küldésébe.

Az áruk kedvezményes árai mindig egyértelműen meg vannak jelölve. Az áru kedvezményes árának érvényessége addig tart, amíg az ezen az áron fel van tüntetve vagy ezen árukészlet elfogyásáig. A megrendelt áru kötelező érvényű ára a kosárba helyezés után a megrendelésben feltüntetett ár.

Abban az esetben, ha az eladó nyilvánvaló hibát követ el az árucikkek árának a webáruházban történő feltüntetésekor, vagy a rendelés során, az eladó nem köteles az egyértelműen téves árért az árucikket a vevőnek eljuttatni, abban az esetben sem, ha a megrendelés kézhezvételéről visszaigazolást küldtek a vevőnek a jelen szerződési feltételek értelmében. Az eladó indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja a vevőt a hibáról és a módosított ajánlatot elküldi a vevőnek az e-mail címére. A módosított ajánlat az adásvételi szerződés új tervezetének minősül, és ilyen esetben az adásvételi szerződést a vevő az ajánlat elfogadását az eladó e-mail címére elküldött megerősítésével kötik meg.

A vételárat a következő módokon térítheti meg:

1. előlegfizetéssel / átutalással az eladó bankszámlájára – ingyenesen

 • az előlegszámlát a rendelés kézhezvételét igazoló e-mailhez csatolandó
 • amennyiben az előlegszámlát a megrendelés visszaigazolásának a vevő e-mail címére történő elküldésétől számított 7 napon belül nem fizetik ki, ez a ténynek ugyanolyan hatással bír, mint az adásvételi szerződéstől való egyoldalú elállás és a megrendelés törlésre kerül

A számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelően az eladó köteles a vevőnek a vásárlásról bizonylatot kiállítani. Ezzel egyidejűleg köteles a bevételt online regisztrálni az adóhatóságnál.

V. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK, POSTADÍJAK ÉS EGYÉB DÍJAK

A webáruházban elérhetőként megjelölt megrendelt árut a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül a szállítócégen keresztül szállítandó a vevőnek a magyarországi szállítási címre.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a munkanapon 12:00 óráig beérkezett rendeléseket 3 munkanapon belül kiküldjük. Amint az áru elhagyta a telephelyünket, e-mailben értesítést küldünk Önnek. Kivételesen az áru elkészítése hosszabb ideig is tarthat, erről a tényről adott esetben tájékoztatjuk Önt. A szállítócégnek átadott küldemények szokásos szállítási ideje 1-2 munkanap.

Ha az adásvételi szerződés szerint az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre szállítani, a vevő a kézbesítés során köteles az árut átvenni. A megrendelt árut a vevő által a megadott szállítási címen tartózkodó személyek bármelyikének átadják. Az így átadott árukat szabályosan leszállítottnak kell tekinteni.

Abban az esetben, ha a vevő vagy az általa felhatalmazott személy nem fogadja el megfelelő módon és időben az árut vagy elutasítja az áru elfogadását és visszaküldik hozzánk, az eladónak jogában elállni az adásvételi szerződéstől és követelni a szállítással kapcsolatos költségek megtérítését. Az eladó csak közös megegyezés alapján szállítja újra a küldeményt.

Az áru véletlen megsemmisüléséért, megrongálódásáért vagy elvesztéséért a felelősség az áru átvételének időpontjában a vevőre hárul.

A webáruházunkban feltüntetett áruk eladási árához hozzászámítjuk a postaköltséget tekintettel a szállítási módra és a szállítási címre.

A lehetséges szállítási módok áttekintése Magyarország területén:

 • Futárszolgálat – a DPD és a JAPO közül választhat

A csomagolás és a szállítás árait a megrendelőlap tartalmazza, ill. az online űrlapon, valamint a weboldalon, ahol a vevő tájékoztatva van róluk a megrendelés végső elküldése előtt.

Amint a vevő átvette az árut a szállítócégtől, köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíteni a szállítócéget. Amennyiben a csomagolás sérülése a küldeménybe való illetéktelen behatolásra utal, akkor a vevő nem köteles átvenni a futárszolgálattól.

VI. A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

A vásárló fogyasztó jogosult a jelen szerződéstől indoklás nélkül elállni az áru átvételétől számított 14 naptári napon belül.

Az adásvételi szerződéstől való elállásához a vevő használhatja az eladó által biztosított űrlap mintát. Az adásvételi szerződéstől való elállási űrlapot a vevő elküldi az info@tierraverde.hucímre vagy az eladó jelen szerződési feltételekben megadott szállítási címére. Az eladó haladéktalanul megerősíti a vevőnek az űrlap kézhezvételét. Az értesítés bizonyítható elküldésének időpontja döntő a határidő betartása szempontjából.

Az árut a kísérőlevéllel együtt tizennégy (14) napon belül kell visszaküldeni az eladónak a következő címre: TIERRA VERDE s.r.o., (Kft.) Vintrovna 482/5D, 664 41 Popůvky, Czech republic, HU: EXPANDECO – Tierraverde.hu, East Gate Business park B1 - Magyar Posta, Fót, 2151 , HU. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy ne vegye át az árut, amelyet a vevő utánvéttel küld vissza.

A szerződéstől való elálláskor az eladó visszaküldi a vevő által a szerződéskötéssel összefüggésben teljesített összes kifizetést, különös tekintettel a vételárra, beleértve az áru vevőnek történő szállításának a költségét is. Ez nem vonatkozik a többletköltségekre, ha a vevő egyéb szállítási módot választott, mint az eladó által kínált legolcsóbb szabványos szállítási mód (ebben az esetben az eladó visszatéríti a vevőnek a legolcsóbban kínált szállítási módnak megfelelő áru leszállítását).

Miután az árut visszaküldték az eladónak, adójóváírási bizonylatot (jóváírás) állítanak ki, amelyet e-mailben elküldenek a vevőnek, és amelyet meg kell erősíteni, és vissza kell juttatni az eladónak. A pénzt indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 7 napon belül visszatérítjük a vevőnek a visszaigazolt jóváírást követően, készpénzben a vevő által megadott számlára, további díjak felszámítása nélkül, és a szerződéstől való elállástól számított legkésőbb 14 napon belül.

Az áru visszaküldésének költségei a vevőt terheli (ideértve az áru visszaküldésének költségét is, ha jellegéből adódóan nem lehet postai úton visszaküldeni), az áru visszaküldésének költségei kivételt képeznek abban az esetben, ha a szerződéstől indokolt panasz miatt állnak el (lásd Panaszkezelési eljárás).

Az adásvételi szerződéstől a vevő nem állhat el a következő esetekben

 • ha az árut a vevő kívánsága szerint módosították,
 • ha romlandó áruról van szó,
 • lezárt csomagolású áruk esetében, amelyek higiéniai okokból felbontásuk után nem küldhetők vissza.

Ha fogyasztási cikkekről van szó (pl. kozmetikumok, drogériai cikkek stb.), akkor a szerződéstől kizárólag abban az esetben lehet elállni, ha a vásárló fogyasztó sértetlenül és fel nem használt állapotban, sértetlen eredeti csomagolásban küldi vissza.

A szerződéstől való elállás esetén az adásvételi szerződés hatályát veszti.

VII. AZ ÁRUCIKK HIBÁJA MIATT AZ ELADÓT TERHELŐ FELELŐSSÉG ÉS AZ ÁRUCIKRRE VONATKOZÓ PANASZOK

A jelen szerződés tárgya értelmében az árut a megadott mennyiségben, minőségben és kivitelezésben az eladó a vevőnek leszállítja. Amennyiben a minőségben és kivitelezésben egyéb módon nem egyeznek meg, az eladó teljesíti az adásvételi szerződésben kitűzött célnak megfelelő minőséget és kivitelezést; ami egyébként a szokásos célnak megfelel.

A vevőnek az áru hibáira vonatkozó követeléseire (beleértve a panaszkezelés módját) a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók, különösen a Polgári Törvénykönyv 1914–1925. §-a, 2099–2121. illetve a jelen szerződési feltételek, ill. a Panasztételi eljárás.

A vevő, aki fogyasztó, jogosult a minőségi garancia szerinti jogainak gyakorlására, azaz a vásárolt árukban előforduló hibára vonatkozó jog gyakorlására:

 • az áru átvételétől számított egy év, ha az áru értéke 10 000 és 100 000 HUF között van,
 • az áru átvételétől számított két év, ha az áru értéke 100 001 és 250 000 HUF között van,
 • az áru átvételétől számított három év, ha az áru értéke meghaladja a 250 000 HUF-ot.

Indokolt panasz esetén Ön jogosult az áru ingyenes és késedelem nélküli, az Ön igényeinek megfelelő állapotba való helyezésére, és intézkedni a jogorvoslatról az alábbi módok egyikén:

 • Javítható hiba esetén a vevőnek joga van annak ingyenes, időben és megfelelő módon történő eltávolításához. A TIERRA VERDE köteles a hibákat indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a panasz benyújtásától számított 15 naptári napon belül megszüntetni.
 • Ha ez a hiba jellege miatt nem aránytalan, az ügyfél kérheti az áru cseréjét (a vevő kérésére alapján bármely árura cserélhető). Ha az árucsere nem lehetséges, a szerződés vevője elállhat vagy ésszerű engedményt kérhet az áru árából.
 • Javíthatatlan hiba esetén a vevőnek joga van a szerződéstől való elállástól számított 8 napon belül elállni a szerződéstől és visszakapni az árát, ésszerű engedményt kapni az áru árából vagy új áru szállításához.
 • Javítható hiba ismételt előfordulása esetén (harmadik panasz ugyanazon hiba miatt vagy negyedik panasz különböző hibák miatt), vagy ha az árunak több hibája van (legalább három hiba egyszerre), az eladó köteles 8 napon belül új terméket szállítani a vevőnek. Ha ez nem lehetséges, a vevő jogosult a vételár visszatérítésére, a vételár kedvezményére, az áruk cseréjére vagy a szerződés elállására vonatkozó jogával élni.
 • Ha a panasz elutasításra kerül sor, erről írásban (e-mailben) tájékoztatjuk Önt, beleértve a panasz elutasításának okait (a panasztételi eljárás lezárása).
 • Ha a hibás áru javítását 30 napon belül nem fejezik be, az eladó a vevőnek köteles új árut szállítani ezen időtartam eredménytelen lejártát követő 8 napon belül.

Bővebb tájékoztatást és a pontosan leírt feltételeket itt találja: Panaszkezelési eljárás.

VIII. ADATVÉDELEM

A vevő webáruházon belül feldolgozott személyes adatainak adminisztrátora, összhangban az egyének személyes adatai feldolgozásának védelméről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel és az ilyen adatok szabad mozgásával ("GDPR"), az eladó.

A személyes adatok kezelésének szabályait, az üzleti üzenetek küldésének szabályait, valamint a cookie -kat személyes adatkezelési szabályzatunk és a cookie -k szabályai szabályozzák.

Az online áruházon keresztül a vevő és az eladó között létrejött szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatok megszerzése és feldolgozása a GDPR 6 cikk 1. bekezdése szerinti b) levél alapján történik. Az online áruház működésével kapcsolatban az eladó köteles az Ön személyes adatait is feldolgozni annak érdekében, hogy eleget tegyen minden kapcsolódó jogi kötelezettségének (különösen a számviteli és adónyilvántartások vezetése), a vonatkozó jogszabályok által meghatározott mértékben és feltételek mellett. Az ilyen feldolgozás jogalapja az eladóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a GDPR 6 cikk 1. bekezdése szerinti c) levél szerint. Ilyen esetben az Eladó a személyes adatokat a Vevő és az Eladó közötti szerződéses jogviszonyból fakadó jogok és kötelezettségek gyakorlásához szükséges ideig és a különleges jogszabályokban meghatározott ideig, a szerződés teljesítésétől számított legfeljebb 10 évig tárolja.

Online áruházon keresztül történő vásárlás esetén az eladó ezzel kapcsolatban jogosult a megszerzett e -mail cím, ill. telefonszám használatához üzleti üzenetek küldéséhez hasonló áruk vagy szolgáltatások kínálatával, vagy vásárlók felhasználói kényelmének javítására az online áruházon belül a vevők elégedettségének kiderítésével.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapja az értékesítés ésszerűsítése és az eladó szolgáltatásainak javítása érdekében ebben az esetben az eladó jogos érdeke a GDPR 6 cikk 1. bekezdése szerinti e) levél alapján. A vevő bármikor, egyszerűen minden egyes üzenet elküldésével kifogást emelhet e feldolgozás ellen, amely az utolsó vásárlástól számított egy évre korlátozódik, és így azonnal megakadályozhatja adatainak további ilyen célú felhasználását.

Az online áruházban (felhasználói fiók) történő regisztráció során az eladónak adott vevői hozzájárulás alapján megszerzett személyes adatokat az eladó a GDPR 6. cikk 1 bekezdés a) levél szerinti hozzájárulás alapján kezeli. Ebben az esetben a vevő személyes adatait, beleértve az egyedi megrendelésekre és az online áruház használatára vonatkozó információkat, a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, amit a vevő bármikor megtehet a fenti elérhetőségeken keresztül, az ezen hozzájárulás alapján már elvégzett feldolgozás sérelme nélkül. A vevő személyes adatainak e bekezdés szerinti beleegyezése alapján történő feldolgozásának célja a vevő felhasználói fiókjának létrehozása és további felhasználása, amely megkönnyíti a vevő online áruházban történő vásárlását és az ilyen regisztrált vásárlók esetleges egyéb előnyök megszerzését.

A személyes adatokat az eladó akkor is feldolgozza, ha valaki feliratkozik a hírlevélre az online áruházon belül (lásd alább). Ebben az esetben a Vevő személyes adatait is feldolgozzuk a hozzájárulás visszavonásáig, amit a Vevő bármikor megtehet a fenti elérhetőségeken keresztül, vagy egyszerű módon minden egyes üzeneten belül, az e hozzájárulás alapján már elvégzett feldolgozás sérelme nélkül.

Az eladó felhatalmazhat egy harmadik felet arra, hogy a vevő személyes adatait feldolgozóként dolgozza fel (például könyvelési vagy marketingszolgáltatók), vagy a szükséges mértékben továbbítsa azokat más rendszergazdáknak (például szállítóknak).

A fent leírt személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban a GDPR 15–22. cikkében meghatározott feltételek mellett a vevő rendelkezik az erre vonatkozó jogokkal, különösen a személyes adatokhoz való hozzáféréshez, megváltoztatáshoz, javításhoz vagy kiegészítéshez.

Továbbá a vevőnek joga van korlátozni a személyes adatok feldolgozását vagy törlését, valamint joga van a személyes adatok továbbítására.

A vevőnek joga van továbbá tiltakozni az adatkezelés ellen, és szükség esetén panaszt benyújtani a magyar illetékes felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu), ha úgy ítéli meg, hogy a személyes adatok kezelésekor megsértették a GDPR -t.

A tierraverde.hu weboldalon található cookie -k használatával kapcsolatos részletes információkat az erre vonatkozó cookie -használati utasítás tartalmazza, amely elérhető a weboldalon.

IX. HÍRLEVELEK KÜLDÉSE

Körülbelül havonta egyszer az eladó elküldheti az áruival kapcsolatos információkat és a környezetbarát háztartásra vonatkozó híreket tartalmazó hírlevelét. A hírlevélről bármikor leiratkozhat a hírlevél alján található hivatkozáson keresztül. A hírlevelek küldésével kapcsolatban az eladó jogosult a vevő beleegyezése alapján feldolgozni a vevő személyes adatait, amelyeket e célból átad, vagy más módon az eladó rendelkezésére bocsát az előző pont feltételei értelmében. Annak érdekében, hogy az eladó javíthassa és személyre szabhassa a hírlevél tartalmát az egyes címzettek egyéni igényei szerint, jogosult arra, hogy az egyes üzenetek olvasása során a viselkedési adataikat feldolgozza, amelyeket elküldi nekik, mint pl. a nyílt hozzáférésű üzenetek, az adatok olvasásához szükséges eszköz adatai (különösen az operációs rendszer és annak verziója képernyőfelbontás, használt böngészőjének és annak verziója), IP-cím és egyéb technikai paraméterek.

X. FELÜGYELETI HATÓSÁG

Felügyeli az eladó vevővel (fogyasztóval) szembeni kötelezettségeinek betartását

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, József körút 6, HU-1088 Budapest, Tel.: +36 14 59 48 00, e-mail: nfh@nfh.hu, (https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap. vagy a Gazdasági Versenyhivatal, Alkotmány u. 5., H-1391 Budapest 62, POBox 211, Telefon: (0036) 1-472-8900, https://www.gvh.hu/

A fogyasztói jogviták peren kívüli rendezését érintő tájékoztatási kötelezettség

Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezéséért a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság felel, József körút 6, HU-1088 Budapest, Tel.: +36 14 59 48 00, e-mail: nfh@nfh.hu, (https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/nyitolap. vagy a Gazdasági Versenyhivatal, Alkotmány u. 5., H-1391 Budapest 62, POBox 211, Telefon: (0036) 1-472-8900, https://www.gvh.hu/.

Európai Fogyasztói Központ, József körút 6., Hungary, H-1088 Budapest, Tel: +36/1 459 4832, Fax: +36/1 210 2538, e-mail: info@magyarefk.hu, www.magyarefk.hu, a kapcsolattartó az Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete ( 2013. május 21. ) a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) értelmében.

A fogyasztói jogviták peren kívüli rendezését kizárólag a fogyasztó kérésére kezdeményezik, és csak akkor, ha a vitát nem rendezték közvetlenül az eladóval. Az indítványt legkésőbb 1 évvel azután lehet benyújtani, hogy a fogyasztó a vita tárgyát képező jogát először gyakorolta az eladóval.

A fogyasztónak joga van peren kívüli vitarendezést kezdeményezni online a ec.europa.eu/consumers/odr/webhelyen elérhető ODR platformon keresztül.

A fogyasztóvédelmi törvény, az 1997. évi CLV. Sz. Törvény értelmében a fogyasztónak jogában áll peres eljárást kezdeményezni a Döntőbizottsággal.

A fogyasztó és az eladó közötti, a felek között közvetlenül nem rendezett vita esetén az eladó köteles papír alapon vagy más tartós adathordozón átadni a fogyasztónak az (1) bekezdésben említett információkat.

Az Ön személyes adatainak feldolgozását a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu), székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, telefon +36 (30) 683-5969, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu felügyeli.

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A megrendelés elküldésével a vevő fenntartás nélkül elfogadja a jelen általános szerződési feltételek minden rendelkezését a kötelező érvényű megrendelés elküldésének napján a tierraverde.hu weboldalon felsorolt érvényes és hatályos változatban, valamint a megrendelt áruk árát, beleértve a szállítást is költségeket, kivéve, ha egy konkrét esetben bizonyíthatóan másként állapodtak meg.

A szerződési feltételek szövegét az eladónak jogában áll egyoldalúan megváltoztatni. Abban az esetben, ha az eladó és a vevő közötti hosszú távú szerződés arra kötelezi a vevőt, hogy ugyanazt a fajta újbóli teljesítést vállalja, az eladó értesítést küld az üzleti feltételek megváltozásáról a vevőnek az e-mail címére, ill. a vevő egyéb elérhetősége útján, és a szerződési feltételek új verzióját közzé teszi a weboldalán legalább 30 nappal az új szerződési feltételek hatályba lépése előtt. A vevő jogosult elállni a szerződési feltételek megváltozása miatt, a szerződési feltételek tervezett változásáról szóló értesítés vevő e-mail címére történő kézbesítésének napjától számított 21 napon belül. Jelen rendelkezés nem érinti a szerződési feltételek előző verziójának érvényességi ideje alatt felmerülő jogokat és kötelezettségeket.

Az Általános Szerződési Feltételek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően lettek létrehozva, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 89/2012. sz. törvény, valamint a fogyasztóvédelemről és a GDPR-ról szóló jogszabályok szerint. Az adásvételi szerződésre a Cseh Köztársaság törvényei az irányadók. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező magyar jogszabályozásból eredő jogait.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy kifejezetten kizárják az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Értékesítési Szerződéseiről szóló egyezmény (vagy a Bécsi Egyezmény) alkalmazását, az említett Egyezmény 6. cikkének megfelelően.

A szerződő felek egyetértenek továbbá abban, hogy a Cseh Köztársaság bíróságai, helyileg a székhelyünk szerint kijelölve, mindig illetékesek lesznek az adásvételi szerződésből eredő viták rendezésében, ha nemzetközi elem van jelen. Ez nem érinti a fogyasztók általánosan kötelező magyar jogszabályozásból eredő jogait.

Minden javaslatát és panaszát személyesen vagy írásban közölheti kézbesítési címünkön, vagy telefonon vagy e-mailben az info@tierraverde.hu címen.

Jelen Általános szerződési feltételek hatályba lépésének a napja: 2021. augusztus 24-a

A regisztráció előnyei